Välkommen
Praktiken!
Kontakt!
Ekonomi
Estetik
Implantat
Lustgas
Forskning
Nyheter

mailto:webmaster

Lustgas

Lustgas är en lugnande gas som andas in under behandlingen. Detta sker via en näsmask enligt bilden. Lustgasen ger en känsla av lugn. Kroppen känns tung och avslappnad. Detta trots tandvårdsrädsla. Man kan även utnyttja detta vid kväljningsproblem.

Kliniken jobbar mycket med patienter med grav tandvårdsrädsla. Kontakta gärna oss för vidare information.